Категория: Учители

Учителски екип за учебната 2016-2017 година

СПИСЪК   на  преподавателите от 3 СУ „Марин Дринов” за уч. 2017/2018 г.   Олег Христович Михайлов - директор Нина Иванова Николова – Владимирова – зам. – директор по УД Бойка Стоянова Георгиева – учител по БЕЛ Нели Ангелова Александрова –Целия текст...