Категория: Нашият патрон

Нашият патрон-професор Марин Дринов

Нашият патрон-професор Марин Дринов

Професор Марин Дринов е един от първите български историографи, съосновател на Българската академия на науките. Той е роден на 20 октомври 1838 г. в Панагюрище. Произхожда от будно занаятчийско семейство. Неговите по-малки братя, Найден и Пейо, са членове на революционнияЦелия текст...