Категория: Обръщения

Обръщение на директора Атанас Цанков по случай 80 год. юбилей на 3 СОУ

Уважаеми госпожи и господа, Уважаеми родители, Уважаеми колеги учители и служители в 3 СОУ, Скъпи ученици,       С радост и гордост се обръщам към вас, за да ви поздравя с 80-годишнината от създаването на 3 СОУ „Марин Дринов”, както иЦелия текст...