История на училището

1927/ 1928 учебна година

    По инициатива на жителите на квартал “Гевгелийски“ е открито Трето средно общообразователно училище “Марин Дринов“. То се превръща в средище на наука и упование на хората от района за доброто образование на техните деца.

   Училището започва съществуването си като начално със 7-8 паралелки.Помещавало се е в днешната сграда на Професионалната гимназия по месопреработка. Първи негов директор е Йордан Войнов, който написва и химна на училището. Музиката за него композира Д. Генов.

Освещаване на сградата на училището
освещаването на училището през 1939 – виждат се проф. Богдан Филов (министър на просвещението), Стефан Груев (началник на канцеларията на Цар Борис III), свещеници и други гости, 26 февруари 1939 г

През 1938 година училището прераства в основно и се пренася в сегашната сграда. Народният художник Александър Жендов изработва проект за училищно знаме и подарява портрет на проф.Марин Дринов. Основната цел на преподаватели и ръководство продължават да бъдат: добри знания и високо патриотично възпитание за учениците .

   В 1943 г учебните занятия са прекратени, поради бомбардировките над София.

    В 1944 сградата на училището е превърната в болница.

   След 1945 година 3 СОУ “Марин Дринов” преминава през всички образователни програми, а неговите ученици достойно защитават поставените цели и успешно се реализират в живота. В това време те, наброяват 1300 деца.

   В 1951 година училището става ЕСПУ с 37 паралелки от 1 до 11 клас
   Училищната библиотека се пренася в отделна сграда.

   До 1954 година 3-то училище нараства още и се разделя на две училища: 3-то ЕСПУ и 30-то ЕСПУ, с курс на обучение до 11 клас.

   От 1957 до 1962 година: Родителският актив закупува за учениците инструменти за духова музика. Създават се танцова трупа и училищен хор,които печелят много награди.

   През 1962 г. по инициатива на учителите от ОУ „проф. Марин Дринов“- гр.Панагюрище започват срещите на училищата в България, които носят името на големия български будител Марин Дринов. Има години, в които училищата с този патрон са 6 на брой: в родния му град Панагюрище, Кюстендил, Плевен, Варна, София и село Дриново. Всяка година до наши дни, в навечерието на 1-ви ноември, педагогическите колегии продължават да се срещат и обменят добри практики и положителни емоции.

   През 1991/1992 учебна година по предложение на училищното ръководство и педагогическия екип е одобрено профилираното обучение по “Изобразително изкуство” от 1 до 11 клас.

   1992/1993 Училищният учебен план се допълва с профил “Християнско изкуство и култура” (светско обучение, единствен и първи на Балканския полуостров). Въведените учебни програми поставят началото на формирането на хуманитарна насока на обучението от І до ХІІ клас.

   Първите випуски завършили 12 клас, получават сертификат, одобрен от МОН за специалност “Специалист-педагог”. Тези ученици достигат и най-високата реализация в историята на училището, като 90 % от тях завършват успешно висшето си образование в България и в чужбина.

   През 1993/1994 учебна година са въведени паралелки с разширено изучаване на Български език и литература и География.

   През 1997/1998 профилът в гимназиален етап е “Графичен и пространствен дизайн” с интензивно изучаване на чужд език /английски или руски език/, прием след 7 клас и профил :“Реклама. Графичен и пространствен дизайн” и профил „Дизайн и мода” с прием след завършено основно образование.
През 2000 година директорът на 3 СОУ „М. Дринов“ Атанас Цанков и председателят на Българската академия на науките акад. Иван Юхновски сключват безсрочен договор за съвместно сътрудничество. Училището получава богато дарение от научна литература и методически средства за обучение.

   През 2006 година се учредява сдружение „Училищното настоятелство при 3 СОУ”М. Дринов”, което става юридическо лице и с огромна грижа съдейства при решаването на всички проблеми на училищната общност. То взема активно участие и в извънкласните дейности. Първи председател на Съвета на настоятелите е Катя Асенова.

    В учебната 2013/2014 година Педагогическия съвет взема решение за първи път в България в 3 СОУ да се изучава като СИП-Хърватски език.

   Съвместно реализирани проекти на 3 СОУ“Марин Дринов“ и/или Училищното настоятелство:

  1. „Велики четвъртък в парка”-2010г.2. „Пролетна академия за мода и музика”- 2011, 2012 и 2013 г.

  2. „Всички сме еднакви, всички сме различни”-2013 г.

  3. „Малък идол на историята – I и II ”-2008 и 2013г.

  4. „Училище”-2013 г.

  5. „ИКТ в образованието“ – 2013 г.

  6. „Старт-Арт“- с „Младежки алианс за политики и интеграция“-2014г.