Те са нашата гордост!

 

ãðàìîòà Éîòîâà       Малко позакъснялата, но носеща ни ОГРОМНА радост Почетна грамота за нашите талантливи четвъртокласници за участието им в инициативата на посолството на Федерална република Германия „ДА НАРИСУВАМЕ КОЛЕДА 2014“. Браво на  талантливите ни деца!! Обичаме ги и се радваме на всеки техен успех!!!!