“ До „Храмът на Мелпомена“ и назад „

Учениците от 3 СОУ „М. Дринов“, участници в секцията за ИИД „Добрият стил на младата дама и младият господин“ по проект „Успех“ предприе образцово и много емоционално занятие-практикум по добри обноски. В празничната осмомартенска неделя, учудвайки мало и голямо,малките третокласници набързо упражниха на практика научената в секцията теория:
„Как да се държим по време на пътуване в градския транспорт“
„Добрите обноски в храма на Мелпомена“
„Добрия стил на масата в заведение за бързо хранене“
„Как кавалерът със стил придружава дамата на улицата“.