прием

ПРИЕМ

за учебната 2016-2017 година

 

     За новата учебна 2016/2017 година 3 СОУ „Марин Дринов“ организира прием на ученици в първи клас,  разпределени в 3 паралелки:

– С ранно чуждоезиково обучение

– С разширено изучаване на изобразително изкуство

– Общообразователна паралелка