Училището поздрави Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите

KODAK Digital Still CameraНа 29 март 2016 година по повод 101 години от учредяването на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите 3СОУ „Марин Дринов“ поздрави пострадалите при изпълнение на воинският си дълг и изрази признателност към тяхното родолюбие.
От името на училището на председателя на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите беше предаден следният поздравителен адрес.

До
Инж.Петър Велчев- председател на
Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите

От мое име и от името на педагогическата колегия на 3СОУ „Марин Дринов“ имам удоволствието да Ви поздравя с честването на 101- годишнината от учредяването на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и да изразя огромна почит и възхищение от делата Ви, посветени на грижата за българите, дали и даващи всичко за родината.

Една огромна благодарност, че Ви има, защото България се крепи на такива като Вас.

29.03.2016 г.                                                              Директор на 3СОУ „Марин Дринов“
София                                                                                          Олег Михайлов