Уважаеми кандидат-гимназисти!

Уважаеми кандидат-гимназисти!

Може да се запознаете с оценените работи от проведения изпит за проверка на способностите в присъствието на родител /настойник/, в периода от  08.06.2018 г. до 12.06.2018 г. по следния график от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране или преснимане на протокола на оценителите!