Зимно-приказно настроение витае в коридорите на 3. СУ „Марин Дринов“ благодарение на творческия талант на учениците от начален етап

Зимно-приказно настроение витае в коридорите на 3. СУ „Марин Дринов“ благодарение на творческия талант на учениците от начален етап, раздаден щедро върху рисувателния лист. Творби, говорещи по детски за най-студеният сезон, обичаите, свързани с него, жадуваната ваканция и игрите навън. Богатата детска фантазия омагьосва и ни пресъздава картини, изваяни в реалността с артистичния гений на Зимата. С пожелание за здраве, веселие и успехи с бликащата струя от свеж художествен заряд за предстоящите празници!