Обучение Луковит

В продължение на 32 учебни часа екипът на 3. СУ „Марин Дринов“ участва в обучение за овладяване на „Ефективни техники за комуникация с родителите и повишаване на мотивацията им за включване в образователния процес с цел подобряване на взаимодействието между семейството и образователната институция. Темата е с препратка за ролята на екипната работа в училище и извън него с всички заинтересовани лица и институции – ключ към успешно поддържане на положително отношение и доверие към училищната среда.