Дриновската среща

За пореден път три училища в България с идентични имена, но с различна история и местоположение, събраха екипите си за обмяна на добри образователни практики. Така наречената „Дриновската среща“ се провежда ежегодно между 3. СУ „Марин Дринов“ в гр. София, ОУ „Проф. Марин Дринов“ в гр. Панагюрище и ОУ „Проф. Марин Дринов“ в гр. Кюстендил.