Документи

Форми на обучение 2016-2017

 

Годишен план

 

 

 

Дневен режим 2016-2107

 

thumbnail of %d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%80
Мерки за повишаване качеството на образованието

 

thumbnail of %d0%bf%d1%80%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-pdf-1
Првилник за дейността

 

thumbnail of %d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82
Програма за приобщаване на ученици от уязвими групи

 

thumbnail of %d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%bd
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
thumbnail of %d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%86%d0%b4%d0%be-pdf
Училищна програма за ЦДО

 

График на дейностите по приема след VIII клас

 

График на дейностите по приема след VII клас

 

Заявление за записване в ПИГ 

 

Заявление -първокласник

 

Правилник за дейността на училището за учебна 2015-2016 година

 

Правилник за вътрешен трудов ред

 

План за дейностите на Педагогическия съвет за учебна 2015-2016 г.

 

План за работа при зимни условия за учебната 2015-2016 г.

 

План за контролната дейност на директора за учебна 2015-2016 г.

 

План на училищната комисия за безопасност за движение по пътищата 2015-2016 уч. г.

 

Годишен план с календарен график за дейностите през учебната 2015-2016 година

 

План за квалификационната дейност за учебната 2015-2016  година

 

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

 

Заповед № РД09-1359/29.08.2014 г.за определяне на график на учебното време за учебната 2014/2015 година

 

Заповед № РД09-1360/29.08.2014 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2014/2015 година

 

Анкетен лист за постъпване в първи клас

 

 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2014-2015 УЧЕБНА ГОДИНА

заявление за предучилищно възпитаниеЗаявление за класиране след основно образование