Прием

Уважаеми родители,

Заявления за записване на първокласници за второ класиране може да подавате в канцеларията на 3. СУ „Марин Дринов“, всеки ден от 7.30 ч. до 18.00 ч.

Свободни места – 15 /петнадесет/.