Прием в I КЛАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатстването за първи клас за уч. 2021/2022 година ще се извършва онлайн на адрес:

https://kg.sofia.bg/isodz/

 

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ КЪМ 3. СУ „МАРИН ДРИНОВ“

ГРАНИЧНИ РАЙОНИ ЗА 3. СУ „МАРИН ДРИНОВ“