Прием след VII КЛАС

 

 

 

 

 

 

Eлектронно подаване на заявления за първо и трето класиране се осъществява:

– Самостоятелно по указания от  Online кандидатстване след VII клас  /За професионалните паралелки е необходимо медицинско свидетелство/;

– От училището, в което ученикът завършва 7. клас  или чрез съдействие от училищата, определени за  приемане на заявления за кандидатстване след завършено основно образование;

В електронната платформа https://priem.mon.bg  чрез попълване на входящия номер и кода за достъп от  служебната бележка, съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г. на МОН.

График по организация на приема:

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 03.07 – 05.07.2019 г. вкл.
Обявяване на резултатите от  първи етап на класиране до 11.07.2019 г. вкл
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16.07.2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 18.07.2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2019 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 23.07.2019 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 24.07 – 25.07.2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29.07.2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 31.07.2019 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 01.08.2019 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора на училището до 10.09.2019 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 13.09.2019 г. вкл.