Прием след VII КЛАС

След четвърти етап на класиране за уч. 2021/2022 г. няма свободни места в двете паралелки с прием след седми клас.


Уважаеми родители и ученици,

З. СУ “Марин Дринов” обявява свободни места след трети етап в паралелките с прием след седми клас, както следва:

Профил „Изобразително изкуство – РЕ“ /1 свободно място/

Специалност “Графичен дизайн – АЕ“ / 4 свободни места/

Срок за подаване на документи: от 03.08.2021 г. до 04.08.2021 г. от 8.30 ч. до 16.30 ч.

Необходими документи за кандидатстване:

– Заявление до директора /по образец от училището/

  • Служебна бележка с резултатите от НВО в 7. клас;
  • Кандидатстващите за паралелката с профил “Изобразително изкуство- РЕ” трябва да имат положен изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство;

-Свидетелство за основно образование.

Необходими документи за записване:

– Заявление до директора /по образец от училището/;

– Оригинал на свидетелство за завършено основно образование;

– Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар.

Обявяване на класираните ученици на четвърти етап на 05.08.2021 г.

Записване на новоприетите и връщане на документите на некласираните от 06.08.2021 г. до 10.08.2021 г.

 


Балообразуване за Профил „Изобразително изкуство“    (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)

   Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство  /полага се само от кандидати за Профил “Изобразително изкуство”/

Балообразуване за Специалност “Графичен дизайн”                          

  (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)

 

График за дейностите по приема

В периода 31.05.2021 г. -15.06.2021 г.  3. СУ  „Марин Дринов“ организира двуседмичен подготвителен курс за седмокласници, които желаят да развият  уменията си в изобразителното изкуство  на по-високо ниво и за кандидатстване  в паралелката с профил „Изобразително изкуство“ съгласно

Учебно-изпитна програма за полагане на изпит за проверка на способностите

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпити за проверка на способноститекоето се подава в периода 27.05.2021 г. – 28.05.2021 г. в училището, в което се обучава седмокласника.