Прием след VII КЛАС

 

 

 

Балообразуване за Профил „Изобразително изкуство“    (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)

   Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство  /полага се само от кандидати за Профил “Изобразително изкуство”/

Балообразуване за Специалност “Графичен дизайн”                          

  (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)

 

График за дейностите по приема

Учебно-изпитна програма за полагане на изпит за проверка на способностите

Инструктаж

Безплатни уроци за полагане на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпити за проверка на способностите , което се подава в периода 26.05.2022 г. – 27.05.2022 г. в училището, в което се обучава седмокласника.