Екип

ЕКИП на 3. СУ „Марин Дринов” за уч. 2022/203 г.

 

Ръководство
Олег Христович Михайлов – директор
Нина Иванова Николова – Владимирова – зам.- директор по УД

 

Администрация
Антонио Тодоров Минев – финансов контрольор
Полина Ивова Пеловска – ЗАС
Елина Златиева Кирилова – технически секретар
Ваня Петкова Ценкова – домакин

 

Преподаватели

Емил Ангелов Цветанов – психолог
Кристалина Иванова Атанасова – педагогически съветник
Марина Пламенова Петрова – по български език и литература
Ася Мирославова Димитрова – учител по БЕЛ
Мариян Веселинов Михайлов – учител по БЕЛ
Мая Александрова Деничина – учител по английски език
Светлана Стойчева Йорданова – учител по английски език
Борислава Евгениева Христова – старши учител по английски език
Агнеса Костова Първанова – Горанова – учител по руски език
Дениза Петкова Денинска – старши учител по математика и ИТ
Цветелина Бойкова Каралеева – ръководител „Направление ИКТ“
Нели Христова Христова – учител по математика и физика
Невена Георгиева Манолова – учител по физика и химия
Мария Грозданова Нейкова – учител по математика и ИТ
Диана Цветанова Григорова – старши учител по география и история
Симеон Николаев Петров – учител по история и по философия
Иван Викентиев Комитски – учител по история и философия
Калинка Петрова Василева – старши учител по биология и химия
Светлин Ботьов Николов – старши учител по изобразително изкуство
Теодора Любчева Иванова – учител по изобразително изкуство
Павел Благоев Николов – учител по изобразително изкуство
Калина Петрова Янчулова – учител по изобразително изкуство, графичен дизайн и фотография
Нина Петрова Иванова – учител в НУП
Димитър Йорданов Лютаков – учител по ФВС
Стоян Иванов Тодоров – учител по ФВС
Тошо Николаев Йосифов – учител по музика
Олена Анатолиевна Божкова – учител НУП
Стела Цветанова Николова – старши учител НУП
Ренета Димитрова Йотова – старши учител НУП
Диана Бойкова Георгиева – старши учител НУП
Десислава Свиленова Гогичева – старши учител НУП
Стефка Любенова Колева – учител в НУП
Жана Светлинова Милкова – учител в ЦОУД и по физическо възпитание и спорт
Даниела Петкова Иванова – старши учител НУП
Милка Христова Нанова – старши учител по руски език
Станислава Николаева Яръмлъкова – учител в ЦОУД
Десислава Кирилова Василева – учител в ЦОУД
Цветанка Николова Пашова – старши учител в ЦОУД
Стоян Киров Варналиев – учител в ЦОУД и по музика
Десислава Асенова Асенова – учител в ЦОУД
Надя Василева Радованова – учител по хърватски език