Екип

ЕКИП на 3. СУ „Марин Дринов” за уч. 2020/2021 г.

Ръководство
Олег Христович Михайлов – директор
Нина Иванова Николова – Владимирова – зам.- директор по УД

 

Администрация
Ваня Тодорова Тодорова – счетоводител
Антонио Тодоров Минев – финансов контрольор
Невенка Стоилова Веселинова – ЗАС
Елина Златиева Кирилова – технически секретар
Жана Светлинова Милкова – домакин

Преподаватели

Бойка Стоянова Георгиева – учител по БЕЛ
Моника Златиева Кирилова – учител по БЕЛ
Мая Александрова Киткова – учител по английски език
Борислава Евгениева Христова – старши учител по английски език
Виктория Петкова Цветанова – учител по руски език
Дениза Петкова Денинска – старши учител по математика и ИТ
Цветелина Бойкова Каралеева – ръководител „Направление ИКТ“
Снежанка Николаева Янкова – учител по математика и физика
Диана Цветанова Григорова – старши учител по география и история
Илонка Павлинова Крачунова – учител по история
Мариана Димитрова Личкова– учител по Философски цикъл
Калинка Петрова Василева – старши учител по биология и химия
Ингеборг Димитрова Гледжова – учител по химия
Светлин Ботьов Николов – старши учител по изобразително изкуство
Теодора Любчева Иванова – учител по изобразително изкуство
Калина Петрова Янчулова – учител по изобразително изкуство, графичен дизайн и фотография
Екатерина Маринова Костадинова- Иванова – учител по музика
Таня Младенова Първанова – учител по музика
Димитър Йорданов Лютаков – учител по ФВС
Стоян Иванов Тодоров – учител по ФВС
Десислава Маринова Пенева – учител НУП
Стела Цветанова Николова – старши учител НУП
Ренета Димитрова Йотова – старши учител НУП
Диана Бойкова Георгиева – старши учител НУП
Десислава Свиленова Гогичева – старши учител НУП
Даниела Петкова Иванова – старши учител НУП
Ани Стойчева Атанасова – учител в ЦОУД и по руски език
Станислава Николаева Яръмлъкова – учител в ЦОУД
Десислава Кирилова Василева – учител в ЦОУД
Цветанка Николова Пашова – старши учител в ЦОУД
Стоян Киров Варналиев – учител в ЦОУД и по музика
Десислава Асенова Асенова – учител в ЦОУД
Яна Цветославова Томова – учител в ЦОУД и по български език и литература
Цветомира Георгиева Гергинова – учител по хърватски език