Контакти

София, район “Илинден”, ул. “Хайдут Сидер”, № 12
работно време: понеделник- петък 8.00 от до 17.00 ч.
02/8221661-Канцелария
02/8221873-Директор
e-mail: info-2206003@edu.mon.bg