Обществен съвет

Покана за провеждане на Общо събрание на представителите на родителите по класове за избиране на членове за Обществения съвет към 3. СУ „Марин Дринов“,  2020 година

Уважаеми родители,

Каня Ви на Общо събрание на родителите, избрани да представляват отделните паралелки за избиране на членове за новия мандат на Обществения съвет към 3. СУ „Марин Дринов“.

Общото събрание с представители от всички паралелки  ще се проведе на 27.02.2020 година от 18:20 часа в учителската стая на 3.  СУ „Марин Дринов“.

Всеки присъстващ има право да предложи за член себе си или някой друг родител, който присъства на Общото събрание. Четирите кандидатури, събрали най-много гласове  ще представляват основните членове на Обществения съвет и съответно следващите двама – резервни членове!

Очакваме Ви!