Проекти

Съгласно Заповед № РД – 09- 1906/ 27.04.2021 г. на министъра на образованието и науката 3. СУ „Марин Дринов“, гр. София е включено в проект BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от ОП НОИР

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

3. СУ „Марин Дринов“ участва в проекта по Дейност 1

Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

 

Проект „Образование за утрешния ден“

Група за занимания по интереси „Малък програмист“ с участници –

/2. – 4. клас/

Документи за работа по проект „Образование за утрешния ден“

 

Проект „Подкрепа за успех“

Заповед за училища, включени в проект „Подкрепа за успех“

 
 
 
ПреподавателТематичнаобластЛинк към графикаБройученициКлас
СтелаНиколоваБългарски езики литератураProekt_Podkrepa_BEL_Nikolova6III
СтелаНиколоваМатематикаProekt_Podkrepa_MAT_Nikolova6III
РенетаЙотоваБългарски езики литература

Proekt_Podkrepa_BEL_Iotova

6IV
РенетаЙотоваМатематика

Proekt_Podkrepa_MAT_Iotova

5IV
СнежанкаЯнковаМатематика

Proekt_Podkrepa_MAT_Yankova

5V
МоникаКириловаБългарски езики литература

Proekt_Podkrepa_BEL_Kirilova

4VII

 

Проект „Подкрепа за успех“ – уч. 2019/2020 г.

Дейност / Име

Учебен предмет / Направление

Тип занимание

Брой ученици

Български език и литература – 7 клас

Български език и литература – 7 клас

Допълнителни обучения 1 – 10 клас

6

Български език и литература – 2 клас

Български език и литература – 2 клас

Допълнителни обучения 1 – 10 клас

6

Български език и литература – 4 клас

Български език и литература – 4 клас

Допълнителни обучения 1 – 10 клас

7

Млад пътешественик

Гражданско образование

Занимания по интереси

20

Младите и древността

Гражданско образование

Занимания по интереси

20

Пей и танцувай с мен

Изкуства и култура

Занимания по интереси

16

Млад творец

Изкуства и култура

Занимания по интереси

21

Спорт за развитие на млади надужди

Спорт

Занимания по интереси

17

 

Проект „Подкрепа за успех“ – уч. 2020/2021 г.

Дейност / Име

Учебен предмет / Направление

Тип занимание

Брой ученици

В света на фотографията

Изкуства и култура

Занимания по интереси

15

Пей и танцувай с мен

Изкуства и култура

Занимания по интереси

15

Млад творец

Изкуства и култура

Занимания по интереси

15

За изкуството и децата

Изкуства и култура

Занимания по интереси

17

Млад пътешественик

Гражданско образование

Занимания по интереси

15

Спортист

Спорт

Занимания по интереси

15