За ученици и родители

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 на територията на Република България и заповед РД-01-124/13.03.2020 г. от Министерството на здравеопазването, 3. СУ „Марин Дринов“ въвежда дистанционна форма на обучение в електронна среда от 16.03.2020 г.

Обучението на учениците ще се извършва съгласно приложения линк:

Дистанционно обучение по класове

Организацията на учебния ден от 1. до 12. клас ще се осъществява по седмичното разписание на учебните часове за втори срок с начален час 9:00, продължителност 30 минути и всички междучасия по 10 минути. За ориентир в поредността на учебния час, преподавателите и учениците следват:

Дневен режим по време на дистанционното обучение за учениците от 1. до 12. клас

При дистанционното обучение в електронна среда няма да се поставят отсъствия, но за реализиране на положителни резултати е необходимо учениците да са активни потребители в обучителните платформи и да изпълняват в срок поставените задачи от учителите.

В помощ на учениците и родителите са следните ресурси:

-Безплатен достъп до електронно четимите варианти на учебниците от издателствата с мултимедийни приложения, достъпни за всички устройства;

– Свободен достъп до образователния сайт Уча. се

Образователни програми по БНТ.

Учителите и ръководството на 3. СУ „Марин Дринов“ Ви призовават да следвате противоепидемичните мерки и Ви пожелават да бъдете здрави!