Свободни места

Свободни места в начален и в прогимназиален етап

към 17.08.2023 г.

Клас

Свободни места

I. a

0

II. a

0

III. a

0

III. б

0

IV. a

6

IV. б

5

V. a

4

V. б

9

VI. a

2

VII. a

4

Свободни места в първи и във втори гимназиален етап

към 17.08.2023 г.

Клас

Профил/Специалност

Свободни места

VIII. a

СпециалностГрафичен дизайнАЕ

0

VIII. б

СпециалностФотография

0

IX. a

ПрофилИзобразително изкуствоРЕ

1

IX. б

СпециалностГрафичен дизайнАЕ

1

IX. в

СпециалностФотография

0

X. a

ПрофилИзобразително изкуствоРЕ

0

X. б

СпециалностГрафичен дизайнАЕ

0

XI. a

ПрофилИзобразително изкуствоРЕ

2

XI. б

СпециалностГрафичен дизайнАЕ

0

XII. a

ПрофилИзобразително изкуствоРЕ

0

Свободни места в начален и в прогимназиален етап

към 10.08.2022 г.

Клас

Свободни места

I. a

0

II. a

3

II. б

2

III. a

3

III. б

7

IV. a

4

IV. б

5

V. a

2

VI. a

4

VII. a

9

VII. б

8

Свободни места в първи и във втори гимназиален етап

към 10.08.2022 г.

Клас

Профил/Специалност

Свободни места

VIII. a

ПрофилИзобразително изкуствоРЕ

0

VIII. б

СпециалностГрафичен дизайнАЕ

0

VIII. в

СпециалностФотография

0

IX. a

ПрофилИзобразително изкуствоРЕ

1

IX. б

СпециалностГрафичен дизайнАЕ

1

X. a

ПрофилИзобразително изкуствоРЕ

2

X. б

СпециалностГрафичен дизайнАЕ

1

XI. a

ПрофилИзобразително изкуствоРЕ

0

XII. a

ПрофилИзобразително изкуствоРЕ

2