Резултатите от изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство, проведен в 3. СУ „Марин Дринов“ на 21.06.2021 г

thumbnail of Резултати от изпит за проверка на способностите по ИИ – 21.06.2021 г.