Обръщения

Обръщение на директора Атанас Цанков по случай 80 год. юбилей на 3 СОУ

Уважаеми госпожи и господа,
Уважаеми родители,
Уважаеми колеги учители и служители в 3 СОУ,
Скъпи ученици,
С радост и гордост се обръщам към вас, за да ви поздравя с 80-годишнината от създаването на 3 СОУ „Марин Дринов”, както и с честването на 170 години от рождението на патрона на училището. 80 години са голям период, обхващащ няколко епохи от историята на страната ни.
Училището е наследник на мъдростта на своя патрон, Марин Дринов, както и на развитието и просперитета на нашия квартал. Социалното и културно движение в район „Илинден” обогати и постави 3 СОУ на мястото на централно училище, а също така и една школа, от която излязоха, излизат и ще излизат много изтъкнати дейци на културата и изкуството.
Желая здраве, успехи на всички бивши и настоящи колеги и ученици и нека да съединим сърцата си, умовете си и стремежите си за още по-голям възход на нашето – вашето училище, защото то е нашето духовно лице и нашия духовен дом!
Честито!

01.11.2008 г.  гр. София