Разпечатай това Страница

От месец октомври 2017 г. 3. СУ „Марин Дринов“ предлага на децата от предучилищна възраст да посещават безплатната работилничка всяка сряда от 17.00 ч.

 

От месец октомври 2017 г.  3. СУ „Марин Дринов“ предлага на децата от предучилищна възраст да посещават безплатната работилничка всяка сряда от 17.00 ч. до 18.00 ч. В този един час се  редуват дейности, свързани с поставяне на основите на изобразителната и музикалната култура. Докато творят децата научават думи и изрази на английски и руски език, учат стихчета и песни  и свикват с мелодиката и интонацията на тези два езика.

Заниманията се провеждат  от преподаватели с богат професионален опит. Полезно и важно  за бъдещите първокласници е, че  имат възможността да опознаят  училищната обстановка и да придобият учебни навици.

1 (1)

2 (1) 3 4 (1) 20171115_172640

Постоянен линк към тази тема: http://3coy.eu/wordpress/

Вашият коментар

Административни услуги

Приеманеи преместване на ученици Издаванена диплома за средно образование Издаванена дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи ⁕ Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи Издаванена заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище начужда държава Издаванена удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване наклас, етап или основна степен на образование ⁕ Заявление за за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование Издаванена служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити Издаванена служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити Издаванена служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите Издаванена европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) ⁕ Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата …

Прочети повече