Разпечатай това Страница

Прием за учебната 2016-2017 година

KODAK Digital Still Camera

За предстоящата учебна 2016/2017 година 3 СОУ „Марин Дринов“ организира прием на ученици в първи клас,  разпределени в 3 паралелки:

 • с ранно чуждоезиково обучение
 • с разширено изучаване на изобразително изкуство
 • общообразователна паралелка

Също училището е готово да посрещне нови ученици, кандидатстващи след 7. клас и след 8. клас. 

Училището предлага:

 1. целодневно обучение
 2. безплатни учебници
 3. ремонтирани и обзаведени класни стаи
 4. едносменно обучение от І. до XІІ. клас
 5. изучаване на английски, руски и хърватски език
 6. физкултурен салон и спортно игрище
 7. безплатна закуска, безплатен плод
 8. столово хранене и бюфет
 9. медицинско и стоматологично обслужване
 10. видеонаблюдение и охрана
 11. квалифицирани и опитни учители
 12. сигурност и спокойствие за учениците

 

 

 

График на дейностите по приема на ученици в I клас за учебната 2016/2017 г. съгласно писмо с Изх. № 9105-23/21.01.2016 г. на МОН:

 •             до 30.05.2016 г. – приемане на заявления от родителите
 •             на 03.06.2016 г. – обявяване на списъците с приетите ученици
 •             на 06.06.2016 и 07.06.2016 г. – записване на приетите ученици
 •             на 03.06.2016 г. до 17.30 ч. –  обявяване на свободните места
 •             на 06.06.2016 и 07.06.2016 г. – попълване на свободните места (ако има такива)
 •             на 13.06.2016 г. – обявяване на свободните места, като попълването им се извършва до 15.09.2016 г.

          

 

Необходимите документи за прием на ученици в I клас за учебната 2016/2017 г.

 •            заявление от родителя по образец – подава се в определените срокове.
 •             копие от акта за раждане на ученика – подава се заедно със заявлението;
 •             оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група или подготвителен клас  – прилага се при записването;
 •             лична здравно-профилактична карта – прилага се преди началото на учебната година (в периода от 01. до 14.09.2016 г.)

 

 

Критерии за прием на ученици в I клас за учебната 2016/2017 г.

 1. Деца на учители или служители от училището;
 2. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището и / или деца на родители, които вече са имали ученици в същото училище;
 3. Близост до училището / доказва се с адресна регистрация;
 4. Деца, обучавани в близките до училището детски градини;
 5. Деца на родители, завършили училището;
 6. Деца със специални образователни потребности;
 7. Деца близнаци и сираци;
 8. Деца на заселили се семейства в района на училището.

Посочените критерии дават предимство при класирането, като всеки критерий носи 2 точки. При равни други условия приемането се извършва по реда на подадените заявления.

Приложения:

1. Заявление -първокласник

2.Заявление за записване в ПИГ 

 

 

FacebookGoogle+TwitterShare

Постоянен линк към тази тема: http://3coy.eu/wordpress/

Вашият коментар

Отчет за II – ро тримесечие 2016

Прочети повече