Прием след VII КЛАС

Балообразуване за Профил „Изобразително изкуство“    (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)

   Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство  /полага се само от кандидати за Профил “Изобразително изкуство”/

Балообразуване за Специалност “Графичен дизайн”                          

  (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)

 

График за дейностите по приема

В периода 31.05.2021 г. -15.06.2021 г.  3. СУ  „Марин Дринов“ организира двуседмичен подготвителен курс за седмокласници, които желаят да развият  уменията си в изобразителното изкуство  на по-високо ниво и за кандидатстване  в паралелката с профил „Изобразително изкуство“ съгласно

Учебно-изпитна програма за полагане на изпит за проверка на способностите

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпити за проверка на способноститекоето се подава в периода 27.05.2021 г. – 28.05.2021 г. в училището, в което се обучава седмокласника.