Прием след VII КЛАС

Уважаеми кандидат-гимназисти,

След четвърти етап на класиране при организирането на приема след 7. клас в 3. СУ „Марин Дринов“ за уч. 2023/2024 г. няма свободни места.


УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

Желаещите да разгледат оценените изпитни творби от проведения изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство в 3. СУ „Марин Дринов“ на 20.06.2023 г. могат могат да го направят на 29.06.2023 г. и на 30.06.2023 г. от 9.00 ч. до 14.00 ч.

Очакваме Ви!

 

Информация за всички кандидат-гимназисти, полагащи изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство

Прием на ученици след завършен 7. клас за уч. 2023/2024 г. в две специалности от професионално направление:
„Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти“
Срок на обучение: 5 години
Форма на обучение: Дневна
Организация на учебния ден: Полудневна

1. Типов учебен план за специалност „Графичен дизайн“

2.Типов учебен план за специалност „Фотография“

 

Важно: При кандидатстване в ЕИСИП се прилага и медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика!

Необходими документи за записване:
1. Заявление до директора /по образец от училището/;
Заявление за записване в 8. клас за специалност „Графичен дизайн“, уч. 2023-2024 г.
Заявление за записване в 8. клас за специалност „Фотография“, уч. 2023-2024 г.
2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
3. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар

Успех на всички кандидат-гимназисти!

Заповядайте на отворените врати в 3. СУ „Марин Дринов“
на 07.06.2023 г. От 14.00 ч. До 15.00 ч.!
– Посещения по специалности и ателиета
– Безплатни консултации с препадаватели по специалностите
– Творческа работилница
– Демонстрация пост-обработка на заснет кадър в студиото с графичния редактор Adobe photoshop
– Серийна пост-обратка на суров снимков материал на Adobe Lightroom
– Как да правим страхотна фотография с мобилен телефон
– Запознаване и обсъждане на учебната програма от 8 до 12 клас.
– Slideshow с проекти и задачи на учениците
– Изложби на всеки етаж
Очакваме ВИ!