Прием след VII КЛАС

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

След четвърти етап на класиране в трите паралелки с прием след седми клас за уч. 2022/2023 г. няма свободни места.


Уважаеми родители и ученици,

З. СУ “Марин Дринов”  обявява свободни места след трети етап в паралелките с прием след седми клас, както следва:

Профил/Специалност

Свободни места

Профил „Изобразително изкуство – РЕ“

4 свободни места

Специалност “Графичен дизайн – АЕ“

Няма

Специалност „Фотография“

Няма

Срок за подаване на документи: от 08.08.2022 г. до 09.08.2022 г. от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Необходими документи за кандидатстване:

– Заявление до директора /по образец от училището/

Кандидатстващите за паралелката с профил “Изобразително изкуство- РЕ” трябва да имат положен изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство;

  • Свидетелство за основно образование.

Необходими документи за записване:

– Заявление до директора /по образец от училището/;

– Оригинал на свидетелство за завършено основно образование;

– Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар.

Обявяване на класираните ученици на четвърти етап на 10.08.2022 г.

Записване на новоприетите и връщане на документите на некласираните  от 10.08.2022 г. до 11.08.2022 г. от 8.00 ч. до 17.00 ч.


Уважаеми родители,
Записването на класираните ученици от втори етап ще се извършва на място в училището на 21.07.2022 г. и на 22. 07.2022 г. от 8.00 ч. до 18.00 ч.
Необходими документи:
1. Заявление за записване в съответния профил или специалност /предоставя се от училището/;
2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
3. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика /отнася се за специалностите „Графичен дизайн“ и „Фотография“

 

thumbnail of Заявление за записване в 8. клас Графичен дизайн 2022-2023 thumbnail of Заявление за записване в 8. клас Изобразително изкуство 2022-2023 thumbnail of Заявление за записване в 8. клас Фотография 2022-2023


 

 

 

Балообразуване за Специалност “Фотография” (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)
Балообразуване за Профил „Изобразително изкуство“ (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)

Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство  /полага се само от кандидати за Профил “Изобразително изкуство”/

Балообразуване за Специалност “Графичен дизайн” (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ИТ)

График за дейностите по приема

Учебно-изпитна програма за полагане на изпит за проверка на способностите

Инструктаж

Безплатни уроци за полагане на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпити за проверка на способностите , което се подава в периода 26.05.2022 г. – 27.05.2022 г. в училището, в което се обучава седмокласника.