Прием след VII КЛАС

Резултати от 4. класиране за прием в 8. клас, уч. 2020-2021 г.


График_прием в 8. клас след трети етап на класиране


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.
От 8.30 ч. до 17.30 ч. е работното време на Комисията по прием на документи в 3. СУ „Марин Дринов“ за кандидатстващите в 8. клас в паралелки с :

  1. Профил „Изобразително изкуство с интензивно изучаване на руски език“
  2. Специалност „Графичен дизайн с разширено изучаване на английски език“

Балообразуване и за двете цитирани паралелки: (НВО БЕЛ +НВО Математика + 2 x ИИ) + ( Точки от Свидетелството за основно образование – БЕЛ + ИИ)

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

До 13.07.2020 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

До 16.07.2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

До 16.07.2020 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

До 22.07.2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23.07.2020 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

От 24.07.2020 г. до 27.07.2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29.07.2020 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30.07.2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

До 03.08.2020 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

Определя се от директора до 10.09.2020 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

До 10.09.2020 г. вкл.

 

Eлектронно подаване на заявления за първо и трето класиране се осъществява:

  • Самостоятелно по указания от  Online кандидатстване след VII клас  /За професионалните паралелки е необходимо медицинско свидетелство/;
  • От училището, в което ученикът завършва 7. клас  или чрез съдействие от училищата, определени за  приемане на заявления за кандидатстване след завършено основно образование;
  • В електронната платформа https://priem.mon.bg  чрез попълване на входящия номер и кода за достъп от  служебната бележка, съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г. на МОН.