Екип

ЕКИП на 3. СУ „Марин Дринов” за уч. 2021/2022 г.

 

Ръководство
Олег Христович Михайлов – директор
Нина Иванова Николова – Владимирова – зам.- директор по УД

 

Администрация
Ваня Тодорова Тодорова – счетоводител
Антонио Тодоров Минев – финансов контрольор
Полина Ивова Пеловска – ЗАС
Елина Златиева Кирилова – технически секретар
Ваня Петкова Ценкова – домакин

 

Преподаватели

Емил Ангелов Цветанов – психолог
Яна Цветославова Томова – по български език и литература и в ЦОУД
Моника Златиева Караджова – учител по БЕЛ
Мариян Веселинов Михайлов – учител по БЕЛ
Мая Александрова Деничина – учител по английски език
Борислава Евгениева Христова – старши учител по английски език
Агнеса Костова Първанова – Горанова – учител по руски език
Дениза Петкова Денинска – старши учител по математика и ИТ
Цветелина Бойкова Каралеева – ръководител „Направление ИКТ“
Нели Христова Христова – учител по математика и физика
Мария Грозданова Нейкова – учител по математика и ИТ
Диана Цветанова Григорова – старши учител по география и история
Симеон Николаев Петров – учител по история
Мариана Димитрова Личкова– учител по Философски цикъл
Калинка Петрова Василева – старши учител по биология и химия
Ингеборг Димитрова Гледжова – старши учител по химия
Светлин Ботьов Николов – старши учител по изобразително изкуство
Теодора Любчева Иванова – учител по изобразително изкуство
Калина Петрова Янчулова – учител по изобразително изкуство, графичен дизайн и фотография
Таня Младенова Първанова – учител в ЦОУД и по музика
Нина Петрова Иванова – учител в ЦОУД и по музика
Димитър Йорданов Лютаков – учител по ФВС
Стоян Иванов Тодоров – учител по ФВС
Десислава Маринова Димитрова – учител НУП
Стела Цветанова Николова – старши учител НУП
Ренета Димитрова Йотова – старши учител НУП
Диана Бойкова Георгиева – старши учител НУП
Десислава Свиленова Гогичева – старши учител НУП
Стефка Любенова Колева – учител в НУП
Жана Светлинова Милкова – учител в ЦОУД и по физическо възпитание и спорт
Даниела Петкова Иванова – старши учител НУП
Ани Стойчева Атанасова – старши учител по руски език
Станислава Николаева Яръмлъкова – учител в ЦОУД
Десислава Кирилова Василева – учител в ЦОУД
Цветанка Николова Пашова – старши учител в ЦОУД
Стоян Киров Варналиев – учител в ЦОУД и по музика
Десислава Асенова Асенова – учител в ЦОУД
Надя Василева Радованова – учител по хърватски език
Бойка Стоянова Георгиева – Делчева – учител по БЕЛ
Екатерина Маринова Костадинова- Иванова – учител по музика