Учителски екип за учебната 2016-2017 година

СПИСЪК   на  преподавателите от 3 СУ „Марин Дринов” за уч. 2017/2018 г.

 

Олег Христович Михайлов – директор

Нина Иванова Николова – Владимирова – зам. – директор по УД

Бойка Стоянова Георгиева – учител по БЕЛ

Нели Ангелова Александрова – старши учител по БЕЛ и руски език

Борислава Евгениева Христова – учител по АЕ

Нерихан Рамзи Ибрям – старши учител по руски език

Диана Бойкова Георгиева – старши учител НУП

Дениза Петкова Денинска – старши учител по математика и информатика

Анна Кръстева Тошкова – старши учител по математика и информатика

Диана Цветанова Григорова – старши учител по история и география

Стефан Стефанов Петров – учител по Философски цикъл

Калинка Петрова Василева – старши учител по биология и химия

Венцислава Йорданова Огнянова – учител по физика и химия

Никола Маринов Славов – учител по математика

Владимир Атанасов Атанасов – старши учител по ИИ

Светлин Ботьов Николов – старши учител по ИИ

Теодора Любчева Иванова – учител по ИИ

Екатерина Маринова Костадинова – учител по музика

Димитър Йорданов Лютаков – учител по ФВС

Мая Игнатова Томанова – учител по ФВС

Даниела Иванова Цанкова – старши учител НУП

Ренета Димитрова Йотова – старши учител НУП

Десислава Свиленова Гогичева – старши учител НУП

Цветанка Николова Пашова – старши учител НУП

Даниела Петкова Иванова – старши учител НУП

Стела Цветанова Николова – старши учител НУП

Десислава Кирилова Василева – старши учител НУП

Татяна Страшимирова Дункова – хоноруван преподавател по хърватски език