Покана за Изборно общо събрание на Училищно настоятелство

11172_696080643743935_1946001711_n

СЪВЕТЪТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ

„ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – ПРИ 3 СОУ „М. ДРИНОВ”,

СВИКВА

 ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

То ще се проведе на 09.02.2015 г от 18.00 часа в учителската стая  при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. ИЗБОР НА СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ- / МАНДАТ 2015/2018 ГОДИНА/
  2. Предстоящи инициативи и дейности за календарната 2015 г
  3. Приемане на молби за членство в Общото събрание на новоизбраните            родителски тричленки.

4.  Други

23.01.2015г.