Училището днес

В началото на учебната 2015/2016 г. първокласниците Първи клас (2)влязоха в напълно ремонтирана и модерно обзаведена класна стая. От тази година учениците, изучаващи СИП Хърватски език, провеждат обучението си в кабинет, снабден със съвременна мултимедийна апаратура. Коридорите са пребоядисани и служат за изложбен кът на творбите на талантливите ученици.

За втора поредна година квалифицирани преподаватели от училището, веднъж седмично ще обучават деца в предучилищна възраст в две безплатни школи – по изобразително изкуство и  по музика.

По традиция паралелките от I до VIII  клас са с разширено изучаване на изобразително изкуство, а тези от IX до XII клас са с профил „Изкуства“ – „Реклама. Графичен и пространствен дизайн.“

 

Една от Медицински кабинетпаралелките в XII клас е с профил „Изкуства“ – „Реклама. Графичен и пространствен дизайн с интензивно изучаване на английски език.“

 

 

С цел повишаване качеството на образователно-възпитателния процес на учениците от I до VI клас се предлага целодневно обучение. В резултат на това учащите показват по – добра  успеваемост и толерантност един към друг.

Основна грижа на училището е опазване  здравето на учениците. На разположение на  всички ученици, учители и непедагогически персонал е лекарски и зъболекарски кабинет.

За здравословното хранене на Столовадецата са осигурени  просторно помещение за столово хранене и един бюфет.

За повишаване сигурността на учениците е въведен строг пропускателен режим. На всеки етаж са монтирани камери за видеонаблюдение,  включително и в два кабинета на втория етаж.

Училището разполага още с:

  • Добре оборудвани кабинети по всички предмети

  • Три кабинета по информационни технологии като един от тях е предназначен за начален етап

  • Библиотека с богат книжен фонд за самоподготовка на учениците

  • Един физкултурен салон

  • Открита спортна площадка

  • Голям озеленен двор