На 24.11.2017 г. ръководството на 3. СУ „Марин Дринов“ имаше удоволствието да посрещне директорите на две основни училища в Хърватия

На 24.11.2017 г. ръководството на 3. СУ „Марин Дринов“ имаше  удоволствието да посрещне  директорите на две основни училища в Хърватия – г-н Никица Михайевич  и г-жа Ядранка Шошич. Присъстваха още  г-н Трифон Павлов – председател на Гражданско Сдружение „Епископ Йосип Щросмайер“  и г-жа  Христина Янкова –  председател на Дружеството на хърватите.  Посещението беше свързано с  разширяване на възможностите за комуникация между образователните институции в Р. Хърватия и нашето училище.

Г-н Олег Михайлов, в ролята на домакин  на срещата, изрази благодарността си към  гостите за проявения интерес към дейността на училището и подчерта, че такива гостувания  са важни не само с оглед  обмяна на добри практики, но и за  консолидиране на  образованието,  като приоритет за всички наши  ученици. Срещата приключи с обсъждане на  предизвикателствата, пред които е поставено учителското съсловие в ежедневната си работата с децата, родени през дигиталната епоха.

През тази учебна година в 3. СУ „Марин Дринов“ хърватски език се изучава в паралелките  в първи, втори, трети и шести клас. Госпожа Дункова – хоноруван преподавател от  СУ „Св. Климент Охридски“, се старае обучението по хърватски език да протича   интересно и иновативно. За това съдейства  и специално обзаведения кабинет, в който учениците овладяват езика с помощта на съвременните технологии.

 

7 8 i o r t u y