За втора поредна година в 3. СУ „Марин Дринов“ има сформирани седем групи  по проект „Твоят час“.

Четири от тях са с обучителни затруднения -„Аз съм българче“, „Аз съм грамотно дете“, „Драма клуб“ и „Приятели с Русия“. Останалите три са за занимания по интереси – „В света на биологията“, „Млад пътешественик“ и „Сръчни ръце“.

Учениците, които са обхванати в проекта, с удоволствие посещават  различните клубове. Четеното на свободно избираеми произведения, участието в  театрализирани истории на английски език  и подбирането на интересни факти от руската култура  допълва знанията на учениците по един непринуден начин.

Живата и неживата природа придобива друг смисъл с практическите занимания и експерименти, а света не изглежда толкова необятен, когато информацията за него е поднесена по занимателен начин.  И нищо по-забавно няма за учениците от това да могат  да тв

ф-min х-min ц-min ч-min ш-min щ-min ъ-min ь-min ю-min я-minорят на воля и да се радват на продуктите на своя труд.

a-min б-min в-min г-min д-min е-min ж-min з-min и-min й-min к-min л-min м-min н-min о-min п-min р-min с-min т-min у-min