Школа за децата от предучилищните групи в район „Илинден“

От началото на месец октомври 2018 г. в 3 СУ „Марин Дринов“ започна дейността си безплатна школа за децата от предучилищните групи на детските градини от район „Илинден“. Всеки вторник от 18.00 ч. до 19.00 ч. децата имат възможност да посещават занятия по:

  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Английски език
  • Фотография

Под грижите и напътствията на нашите квалифицирани преподаватели обучението е забавно и ефективно и с лекота превръща децата в знаещи и можещи!