Обявление за процедура по набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години.

thumbnail of Обявление за процедура по набиране на предложения