Отбелязването на учебната 2019-2020 година в 3. СУ „Марин Дринов“ беше маркирана с присъствието на много деца, родители и гости в красиво озеленения двор на училището.

Украсата и музикалната програма, демонстрираща артистичните и творчески умения на учениците,  положиха празнична основа за предстоящите  официални поздравления.

След традиционния ежегоден  обред – молитва и водосвет,  директорът на училището, г-н Олег Михайлов, пожела на всички настоящи възпитаници на училището да са здрави и целеустремени към знанието и да развиват художествения си талант, защото  училището разполага с необходимите ресурси  да катализира творческите им умения.

Приветствие към всички присъстващи отправи и г-жа Наталия Михалевска – директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН с положителна оценка за  резултатите от упоритата работа на ръководството през последните години.

Г-н Иван Божилов – кмет на район „Илинден“ отправи сърдечен поздрав и похвала за новия облик на училището, като пожела на учениците да получават отлични оценки и да постигат мечтите си.

В знак на подкрепа на петгодишната традиция  в изучаването на хърватски език в 3. СУ „Марин Дринов“,  събитието уважиха с присъствието си   новия посланик на Република Хърватия – Н. Пр. г-жа Ясна Огняновац, г-жа Галя Минчева – зам.-кмет на район „Илинден“, г-жа Лилия Тиркова – секретар на района, г-н Трифон Павлов – председател на гражданско сдружение „Епископ Йосип Щросмайер“ и секретар на едноименното читалище и  Христина Янкова – председател на Дружеството на хърватите у нас. Във връзка с функциониращия  от април 2018 г.  клуб „Приятели на Белгия“  към тържеството се присъединиха и представители на компанията „Солвей Соди“.

За откриването на учебната година отправиха благопожелания  и делегатите от  Хърватия  г-н Гъргица Бенутич – зам.- кмет на гр. Кащела, г-жа Ядранка Шошич – директор на основно училище „Биячи“ в Кащел Нови, както и Томислава Рогошич – учител по английски в същото училище. Поводът е сключеното Споразумение за сътрудничество между 3. СУ „Марин Дринов“ и ОУ „Биячи“ през месец април 2018 г. и ценния обмен на опит в професионално отношение.

За завършек на тържествената част, г-н Олег Михайлов поля вода за успешното начало на двата първи класа и подкани всички присъстващи да разгледат  впечатляващата с пъстър дизайн и с уютен интериор преобразена  сграда на  3. СУ „Марин Дринов“.