52-ри път заедно Дриновска среща на училищата, носещи името на проф. Марин Дринов и за 182 път отбелязване на рождението му

52-ри път заедно Дриновска среща на училищата, носещи името на проф. Марин Дринов и за 182 път отбелязване на рождението му велико и отговорно събитие в частта спазване на традицията в условията на епидемиологична обстановка.

Срещата протече в артистична среда – подготвена изложба от учениците ни в начален етап с талантлив опит в портретирането на проф . Марин Дринов и в изпълнение на написани от тях стихотворения и съчинения от по-големите възпитаници на 3. СУ, посветени на патрона на училището.

Обмяна на опит в успешните инициативи и ритуал, който ни вдъхва увереност в реализирането на ролята да сме учители, обединени от общата кауза да даряваме знания.

Три училища в България с мисията да следват Дриновската повеля, с акцент върху ролята на езика – „найпървата ни национална опорасе срещат и събират и обменят ценен опит за намиране на успешна образователна, приобщаваща и интегрираща среда за реализация на всички ученици.

Традицията е важна и силна, когато е следвана в годините. Нека продължаваме да сме единни и постоянни!