Фотоизложба

Фотоизложба в специално изградената за случия галерийна конструкция, предназначена за експониране на фотографии, запаметяващи училищния живот и фотографските умения на учениците от гимназиален етап.
Актуалната изложба включва снимки от началото на уч. 2021/2022 г. и фотоси, заснети от учениците в специалност „Графичен дизайн“ и в профил „Изобразително изкуство“ по време на фоторазходката им в Бистрица.