Школа по изобразително изкуство

     Школата по изобразително изкуство  за деца от подготвителните групи на детските градини в район „Илинден“ , е вече факт и от един месец преподавателите по изящни и приложни изкуства в 3 СОУ“Марин Дринов“ посрещат малки гостенчета от околните детски градини.
В магическата реалност на изуството се потапят и техните родители, които активно участват в уроците на малчуганите и забавлявайки се от сърце, опознават училището, в което наесен с радост ще постъпят техните деца.
От живописните рисунки и изпечената в пещта на училището глина бликат детинска радост, истинско удовлетворение от готовия продукт, както и радостта от контакта на три поколения…….в ОЧАКВАНЕ НА МАГИЯТА НА КОЛЕДАТА…..!!!