Непедагогически персонал

  1. Ваня Тодорова -гл. счетоводител

  2. Наталия Христова Петрова- домакин

  3. Невенка Стоилова Веселинова- ЗАС- e-mail: veni_v2003@abv.bg

  4. Адрияна Стилянова Шаламанова-мед. сестра

  5. Николай Пъшев Николов-работник-подръжка

  6. Десислава Валериева Йотова-хигиенист

  7. Лидия Траянова Ангелова-хигиенист

  8. Камелия Иванова Върбанова-хигиенист