Категория: Административни услуги

Административни услуги

Приеманеи преместване на ученици Издаванена диплома за средно образование Издаванена дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи ⁕ Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи Издаванена заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище начужда държава Издаванена удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване наклас, етап или основна степен на образование ⁕ Заявление за за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап илиЦелия текст...