Състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“

За състезанието „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ беше сформиран отбор с ученици от 6. б клас под ръководството на Мария Грозданова – учител по математика и информационни технологии. Теоретичната и практическата подготовка беше предоставена от служители на Столично управление „Пожарна безопасност и спасяване“ и доброволци на БЧК със съдействието на Столична община. Отборът ни се представи достойно с участието в пет направления – Ядрена и радиационна авария, Пожар, Наводнение, Земетресение и Първа долекарска помощ.

Ученици от 8. и 9. клас се изявиха също в сходно направление с ръководител Нели Христова – учител по математика и физика, като взеха участие в състезание на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“ в две дисциплини -„Бойно разгръщане на състезателна пътека“ и „400 метра щафетно бягане с препятствия“. Демонстрираха изключителна екипност и отборен дух и отлични технически умения и завоюваха престижното 4-то място.
Поздравления за демонстрирания състезателен устрем на участниците!